<A href="http://www.hnnykx.org.cn" target=_blank>欢迎访问《河南农业科学》编辑部网站!</A>
            首 页        单位简介        期刊介绍        编委会        投稿指南        期刊订阅        留言板        联系我们                English
河南农业科学
  园艺·林学 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
皂荚种质资源RSAP遗传多样性分析及指纹图谱的构建
(1.河南省林业科学研究院,河南 郑州 450008;2.焦作师范高等专科学校 理工学院,河南 焦作 454000)

豫ICP备14018052号-1
版权所有 © 2014《河南农业科学》编辑部
地址:河南省郑州市花园路116号 邮政编码:450002  电话:0371-65739041  E-mail:hnnykx@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn