<A href="http://www.hnnykx.org.cn" target=_blank>欢迎访问《河南农业科学》编辑部网站!</A>
            首 页        单位简介        期刊介绍        编委会        投稿指南        期刊订阅        留言板        联系我们                English
河南农业科学  2016, Vol. 45 Issue (3): 14-19    
  综述 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
生物炭及生物炭基肥在农业中的应用研究进展
魏春辉,任奕林*,刘 峰,邓宇玄,苑晓辰
华中农业大学 工学院,湖北 武汉430070

豫ICP备14018052号-1
版权所有 © 2014《河南农业科学》编辑部
地址:河南省郑州市花园路116号 邮政编码:450002  电话:0371-65739041  E-mail:hnnykx@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn