<A href="http://www.hnnykx.org.cn" target=_blank>欢迎访问《河南农业科学》编辑部网站!</A>
            首 页        单位简介        期刊介绍        编委会        投稿指南        期刊订阅        留言板        联系我们                English
河南农业科学
  畜牧·兽医 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
富锌益生菌对蛋鸡抗氧化机能及抗病能力的影响
1.吉林大学 动物医学学院,吉林 长春 130062;2.河南牧业经济学院 动物医学院,河南 郑州 450046)

豫ICP备14018052号-1
版权所有 © 2014《河南农业科学》编辑部
地址:河南省郑州市花园路116号 邮政编码:450002  电话:0371-65739041  E-mail:hnnykx@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn