<A href="http://www.hnnykx.org.cn" target=_blank>欢迎访问《河南农业科学》编辑部网站!</A>
            首 页        单位简介        期刊介绍        编委会        投稿指南        期刊订阅        留言板        联系我们                English
河南农业科学  2013, Vol. 42 Issue (10): 118-121    
  园艺 林学 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
酸枣成熟胚离体培养研究
韩丽媛,管少华,张娅君,李继东,冯建灿*
河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002

豫ICP备14018052号-1
版权所有 © 2014《河南农业科学》编辑部
地址:河南省郑州市花园路116号 邮政编码:450002  电话:0371-65739041  E-mail:hnnykx@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn